ranovac karaula 18 2013

Ideja o nastanku udruženja nastala je prve decenije XXI veka.

Udruženje će se baviti u načelu u sledećim oblastima:
kultura, istorija, tradicija i običaji našeg zavičaja, unapređenje života u našem kraju ...

Idejni tvorac je Mile Janković sa sadašnjim odborom.

Odbor sačinjavaju:

Dejan - Miško Vasiljević

Dragiša Trujić
Branče Vuković
Miroslav - Mića Grbinović
Dobrica Trujić

U najavi su sledeći događaji od kojih su neki i realizovani:

Karaula - Tradiconlano manifestacije sa ciljem zbližavanja ljudi iz dijaspore sa maticom.

KULTURA:
KUD, publikacije, razna druga ostvarenja ...

ISTORIJA:
Vizantijski manastir u neposrednoj blizini i dr. Položaj: severozapadno od Karaule na oko 250 m
Kosturnica

TRADICIJA:
Očuvanje vrednosti i unapređenje kroz nove vidove prikaza.

UNAPREĐENJE ŽIVOTA:
Na sveopštu korist nas i naših bližnjih - pogotovu dece.