ranovac karaula foto stankokostic 2014 4762

"Samostalno udruženje dijaspore i matice Ranovac"

"Independent association of Diaspora and Ranovac"

Sabor kod Karaule - prva nedelja avgusta svake godine - tradicionalno - već nekoliko godina za redom.

 

MB: 28111975 PIB: 108041692 ŠD: 9499 Račun: 310-209972-21 Tel: +381 69 4559012